Garantiebeleid

De garantievoorwaarden regelen jouw rechten en plichten als consument tijdens en na de garantieperiode. Niets in de garantievoorwaarden zal jouw wettelijke garantie beperken. Wettelijke garantie houdt in dat een product is of moet doen wat een consument er redelijkerwijs van mag verwachten.

Garantie
De garantietermijn verschilt per fabrikant en product, maar meestal is dit 2 jaar. Zolang je garantie op het product hebt, garandeert de fabrikant of webwinkel dat het product bij normaal gebruik naar behoren blijft functioneren. Als het product defect raakt terwijl je nog garantie hebt, zullen we eerst proberen het gratis te repareren of te vervangen. Lukt het ons niet om dit binnen een redelijke termijn te doen, dan vergoeden wij je (een deel van) het aankoopbedrag.

Geen garantie
Defecten als gevolg van normale slijtage, externe calamiteiten (zand-, val- of vochtschade), misbruik, eigen schuld en nalatigheid of achterstallig onderhoud vallen niet onder de garantie.

Verkopersgarantie
Als verkoper zijn wij wettelijk verplicht om producten te leveren die voldoen aan jouw verwachtingen als consument.

Jouw rechten als consument tijdens de garantieperiode

Kosteloze reparatie
Als een product binnen de garantieperiode defect raakt, zullen we eerst proberen het ontbrekende onderdeel binnen een redelijke termijn te repareren of te leveren. Een redelijke termijn is afhankelijk van jouw klacht en het soort product. Reparatie of nalevering van ontbrekende onderdelen onder garantie kost je niets.

Vervangend product
Als we het defecte artikel niet binnen een redelijke termijn kunnen repareren, zullen we je een nieuw gelijkwaardig artikel verstrekken. We zullen het product ook vervangen als dit voordeliger is dan het repareren of naleveren van het ontbrekende onderdeel.

Het kost je niets om binnen de garantietermijn een vervangend product te krijgen. De aankoopprijs van het vervangende product kan afwijken van de prijs van het originele product; het verschil wordt niet aan jou in rekening gebracht of betaald.

Het aankoopbedrag vergoed
Als we het defecte product niet binnen een redelijke termijn kunnen repareren of vervangen, ontvangt u het aankoopbedrag terug.

Waardevermindering of geen vergoeding
We kunnen besluiten geen vergoeding uit te betalen of een waardevermindering in rekening te brengen tot 100% van de aanschafwaarde van het product, als er sprake is van incorrecte aanspraak op garantie of misbruik van garantieclaim. Als wij defecten constateren op het product bij ontvangst als gevolg van normale slijtage, externe calamiteiten (zand-, val- of vochtschade), misbruik, eigen schuld en nalatigheid of achterstallig onderhoud, vervalt je aanspraak op garantie.

Wie bieden je in dit geval 2 keuzes:

  1. Wij verzenden het product terug naar jou en jij betaalt voor de verzending (7.25 euro) en administratie en- verwerkingskosten (5 euro) of;
  2. We behouden het product en nemen het in als een retourzending met de bovengemelde waardevermindering op basis van de schade en defecten zonder andere bijkomende kosten.

Mochten we geen reactie of besluit van jou ontvangen, dan zullen we automatisch uitgaan van een retourzending en het resterende bedrag, mits onder een waardevermindering van 100%, aan je uitbetalen per ons retourneringsbeleid.